Koncert Jubileuszowy 60-lecia chóru Harfa

Koncert jubileuszowy chóru „Harfa”

Jesienią ubiegłego roku chór parafialny „Harfa” przy kościele M.B. Szkaplerznej w Imielinie obchodził jubileusz 60-lecia nieprzerwanej działalności. Pisaliśmy o tym obszernie w listopadowym numerze regionalnego miesięcznika „Kurier imieliński” (nr 11/2021) informując m.in. że 21 listopada odprawiona zostanie uroczysta msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków zespołu, a po niej koncert jubileuszowy. Stosowna wiadomość pojawiła się też na naszej stronie internetowej. Wspomniana Msza Św. odbyła się zgodnie z planem, jednak koncert chóru musieliśmy odwołać i przełożyć na późniejszy termin z powodów pandemicznych. Po prostu część zespołu zachorowała, kłopoty zdrowotne mieli także niektórzy z członków mającej nam towarzyszyć orkiestry kameralnej.

Koncert udało się zorganizować w imielińskiej świątyni dopiero 23 kwietnia br. z udziałem tych samych wykonawców i z identycznym programem jak uprzednio zaplanowany. Wystąpili zatem: chór parafialny „Harfa”, Gliwicka Orkiestra Kameralna oraz soliści: Katarzyna Skulska – sopran, Leokadia Duży – sopran, Jadwiga Lis – mezzosopran, Ireneusz Starczynowski – tenor i Tomasz Ferdyniok – bas. Gościnnie zaśpiewał także ojciec Tomasz Jarosz – redemptorysta (CSsR), który wykonał arię basową w Magnificat J. S. Bacha. Koncert rozpoczął się nietypowo – od utworu Ola Gjeilo wykonanego a capella pod chórem. Potem zespół przeszedł procesyjnie do ołtarza niosąc zapalone lampki symbolizujące nieżyjących już i wymienionych potem z nazwiska członków chóru (21 osób). Ich również chcieliśmy w ten jubileuszowy wieczór wspomnieć.

W programie koncertu znalazło się ponadto kilka innych fragmentów wspomnianego wyżej Magnificat, po jednej części z Mszy C-dur „Koronacyjnej W. A. Mozarta i Mszy C-dur op. 86 L. van Beethovena oraz utwory Ola Gjeilo. Odbyło się także prawykonanie Missa Brevis A-dur Romana Jochymczyka w specjalnie zaaranżowanej na tę okazję wersji na chór i orkiestrę symfoniczną. Całość prowadził Roman Jochymczyk.

Koncert spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, imieliński kościół był wypełniony po brzegi. Chór-Jubilat otrzymał gromkie brawa, a na bis wykonał jeszcze słynne Alleluja G. F. Haendla. Wśród gości byli m.in.: Przewodnicząca Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Anna Kubica, przedstawiciele Urzędu Miasta z Burmistrzem Janem Chwiędaczem na czele i były starosta powiatu, obecnie radny województwa śląskiego Piotr Czarnynoga. Swoją obecnością zaszczycił nas również Archidiecezjalny Wizytator Organów i Organistów prof. Julian Gembalski. Warto dodać, że zespołowi po raz kolejny towarzyszyła Gliwicka Orkiestra Kameralna pod kier. Waldemara Staniczka, z którą chór współpracuje od prawie 25 lat przy okazji nagrań płytowy i różnych większych koncertów. Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi, Urzędowi Miasta i Miejskiemu Centrum Kultury w Imielinie za życzliwość i wsparcie finansowe, bez którego organizacja tych przedsięwzięć i wydanie okolicznościowej monografii byłoby niemożliwe.

Po koncercie głos zabrała p. Bibianna Lamik w ciepłych słowach mówiąc o 60-letniej działalności chóru i wręczając zespołowi kosz pięknych róż. W podobnym tonie przemawiali ks. proboszcz Eugeniusz Mura i burmistrz Jan Chwiędacz. Natomiast prof. Julian Gembalski pięknie mówił o roli śpiewu chóralnego w rozwoju duchowym człowieka i o wysokiej pozycji jaką nasz zespół zajmuje w panoramie muzyki sakralnej Archidiecezji Katowickiej i całego kraju. Wystąpił także radny wojewódzki Piotr Czarnynoga, który wręczył chórowi parafialnemu „Harfa” Złotą Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa śląskiego” przyznaną przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka.

Te wszystkie gratulacje i słowa uznania padające z ust przedstawicieli władz, duchowieństwa i najwybitniejszych autorytetów muzycznych (prof. J. Gembalski) na pewno sprawiają chórzystom dużą satysfakcję, ale stanowią też motywację do dalszej pracy na chwałę Bogu i pożytek ludziom.

W okolicznościowej publikacji wydanej z okazji 60-lecia chóru „Harfa” napisano, że zespół po obchodach jubileuszu nie zamierza osiąść na laurach. To zdanie zmaterializowało się już następnego dnia. Wczesnym rankiem chór wyjechał bowiem do oddalonej o 160 km miejscowości Ruda k/Wielunia. Tamtejsza parafia i kościół pw. Św. Wojciecha obchodzą w tym roku 950-lecie istnienia. Jest to prawdopodobnie jedna z trzech najstarszych parafii w Polsce, którą wg legendy założył sam Św. Wojciech podążając tamtędy z podróżą misyjną na Pomorze (tzw. Prusy Wschodnie), gdzie zresztą zginał śmiercią męczeńską. Proboszczem tej parafii jest pochodzący z Imielina ks. Wojciech Drobiec, nota bene były chórzysta – znakomity bas. Śpiewaliśmy w tamtejszej zabytkowej świątyni podczas uroczystej mszy św. o 11:30 oraz wystąpiliśmy z godzinnym koncertem pieśni maryjnych o godz. 15:00. Zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie i prawdopodobnie jeszcze do Rudy powrócimy.

Roman Jochymczyk