Skład

Soprany:
Bierońska Anna
Demel Anna
Ferdyniok Teresa
Jochymczyk Gabriela
Kanicka Katarzyna
Ledwoń Lucyna
Lewiński Anna
Sikora Irena
Skulska Katarzyna
Starczynowska Elżbieta
Sznajder Marzena
Żorawik Maria
Alty:
Hachuła Barbara
Janota Bożena
Kantorska Beata
Kramarczyk Leokadia
Makowska Izabela
Orzeł Danuta
Skrzypczyk Małgorzata
Tydniarska Beata
Wojtaszek Małgorzata
Wypich Joanna
Tenory:
Demel Łukasz
Komraus Leon
Pacwa Piotr
Ratko Henryk
Stolarczyk Tadeusz
Starczynowski Ireneusz
Wilczek Józef
Basy:
Ferdyniok Tomasz
Kanicki Adam
Nowak Franciszek
Nowrocki Rafał
Sikora Józef
Siupka Józef
Stolorz Bernard
Wojtaszek Piotr
Żorawik Józef
Kierownikiem artystycznym ,dyrygentem i organistą jest Roman Jochymczyk