Skład

Aktualny skład chóru „Harfa (Luty 2023)

( w kolejności alfabetycznej)

Soprany:
Ferdyniok Teresa
Gajówka Karolina
Jochymczyk Gabriela
Kanicka Katarzyna
Ledwoń Lucyna
Lewiński Anna
Sikora Irena
Siupka Sylwia
Skulska Katarzyna
Sznajder Marzena
Widepuhl-Nagi Maria
Alty:
Janota Bożena
Kantorska Beata
Kramarczyk Leokadia
Lis Jadwiga
Makowski Izabela
Musioł Anna
Tydniarska Beata
Wojtaszek Małgorzata
Tenory:
Boruch Jerzy
Pacwa Piotr
Ratko Henryk
Starczynowski Ireneusz
Stolarczyk Tadeusz
Wilczek Józef
Basy:
Boba Tomasz
Ferdyniok Tomasz
Kanicki Adam
Nowrocki Rafał
Sikora Józef
Stolorz Bernard
Wojtaszek Piotr
Żorawik Józef

Członkowie seniorzy

Maria Żorawik, Józef Siupka, Franciszek Nowak, Leon Komraus

Zmarli członkowie chóru mieszanego ‚Harfa’ :

Jan Madera (1955-1980), Franciszek Nowak (1906-1981), Paweł Stolorz (1926-1991), Bronisław Fabia (1929-1991), Franciszek Wojtowicz (1930-1991), Stanisław Malczyk (1953-1996), Józef Stolorz (1947-1999), Wanda Kowal (1922-2001), Józef Starczynowski (1930-2001), Jerzy Palka (1933-2003), Jan Bielecki ((1922-2006), Henryk Kantorski (1954-2009), Roman Pawlas (1941-2013), Henryk Weidemann (1932-2015), Sylwester Brysz (1934-2015), Emil Kramarczyk (1938-2016), Elżbieta Starczynowska (1961-2019), Maria Kracla (1934-2020), Halina Poprawska (1941-1921) Alojzy Lipa (1957-2021), Joachim Pinocy (1958-2022), Artur Nagi (1970-2022)

Kierownik artystyczny ,dyrygent i akompaniator Roman Jochymczyk