Występ w Rudach k/Wielunia – 24.04.2022

24 kwietnia chór „Harfa” wyjeżdża do Rud k/Wielunia, aby zaśpiewać tam na Mszy Św. i dać krótki koncert z okazji przypadającego w tym dniu odpustu parafialnego w kościele pod wezw. Św. Wojciecha, którego proboszczem jest pochodzący z Imielina ks. również Wojciech Drobiec. To na jego zaproszenie tam się udajemy.

Rudy to prawdopodobnie najstarsza parafia w Polsce. Kościół wg legendy miał tam postawić sam Św. Wojciech już w II połowie X wieku. Jako apostoł pogan w swej ostatniej misji dotarł aż do wybrzeży Bałtyku, gdzie 23 kwietnia 997 roku poniósł śmierć męczeńską. Przy jego grobie spotkali się w 1000 roku cesarz Otton III i książę Bolesław Chrobry, a wydarzenie to przeszło do historii jako Zjazd Gnieźnieński. Gall Anonim w swojej kronice pisze o konsekracji kościoła w 1106 r., zapewne już wtedy istniała parafia rudzka, do której w 1520 r. należało 10 wsi.

W takiej to historycznej miejscowości przyjdzie nam śpiewać 24 kwietnia, dzięki zaproszeniu ks. Wojciecha Drobca. Wybieramy się tam na cały dzień, bo Imielin od Rud dzieli ponad 150 km