Vratislavia Sacra

Wrocławski Międzynarodowy Festiwal Chóralny
Vratislavia Sacra 

30.04.-01.05.2011 Wrocław

Jest to festiwal którego tematem przewonim jest muzyka sakralna, dodatkowo z kategorią „muzyka cerkiewna” oraz „spirituals”. Jury w składzie Romuald Twardowski (Warszawa), Alla Yastrebova (Moskwa), Olga Tungal (Tallinn), Marcus Moszny(Szwecja) i Artur Wróbel (Wrocław) przyzna dyplomy i statuetki Św. Cecyli.

Rozdanie nagród odbędzie się sali Oratorium Marianum.

Więcje szczegółów na naszej stronie internetowej VratislaviaSacra

Dodaj komentarz