Jubileuszowe uroczystości chóru HARFA

W listopadzie nasz chór parafialny „Harfa” obchodził jubileusz 50-lecia swojej działalności. Zespół został bowiem założony w 1961 roku przez śp. organistę Bronisława Fabię – początkowo jako chór męski, później (1971) przekształcony w mieszany

Uroczystości jubileuszowe odbyły się w miesiącu w którym przypada dzień Św. Cecylii – patronki chórów i muzyki kościelnej (22 XI).

Uroczysta Msza Św. w intencji wszystkich, także zmarłych chórzystów odprawiona została w kościele parafialnym w Imielinie w niedzielę 13 listopada o godz. 11:00 (tak się złożyło, że był to akurat Diecezjalny Dzień Muzyki Liturgicznej). Eucharystię sprawowało 8 kapłanów pod przewodnictwem JE biskupa ks. Gerarda Bernackiego. Koncelebransami byli: ks. proboszcz Eugeniusz Mura, ks. dr Józef Pielorz, ks. prof. dr Dariusz Walencik, ks. Rajmund Machulec, ks. proboszcz Rafał Ryszka, ks. Damian Szostok i ks. senior Leon Pawełczyk.

Na początku mszy zaśpiewaliśmy oczywiście hymn do Św. Cecylii Niby echo… A. Chlondowskiego, natomiast podczas liturgii zabrzmiała, prawdopodobnie po raz pierwszy w Polsce, Missa festiva Christophera Tamblinga. Było też Panis angelicus Francka z Elą Starczynowską w roli solistki i pierwszy chór z Mesjasza Haendla na zakończenie.

Potem wszyscy razem z zaproszonymi gośćmi udaliśmy się na obiad do Domu Przyjęć Okolicznościowych „Rafał”. Współbiesiadnikami byli m.in. ks. biskup Gerard Bernacki, wszyscy pozostali księża, a także Przewodnicząca Rady Miasta Bernadeta Ficek i burmistrz Jan Chwiędacz. Przyjechał nawet z żoną Antoni Tomanek – prezes zaprzyjaźnionego chóru „Dźwięk” z czeskiej Karviny. Po obiedzie, rzecz jasna, było kilka okolicznościowych przemówień, dwa (!) potężne okolicznościowe torty i wreszcie dyplomy i pamiątkowe plakietki dla wszystkich chórzystów. Na tym zakończyła się część oficjalna, zaś część „artystyczna” trwała do późnych godzin wieczornych.

Prawdziwe wyzwanie czekało na nas jednak dopiero w sobotę 19 listopada. O godz. 18:00 odbył się bowiem w naszym kościele uroczysty koncert jubileuszowy, z udziałem Gliwickiej Orkiestry Kameralnej. Program był przekrojowy. Chór z towarzyszeniem orkiestry zaśpiewał fragmenty różnych utworów, które wykonywał w kraju i za granicą w ciągu ostatnich kilkunastu lat (niektóre z nich zostały nagrane na płyty). Rozpoczęliśmy od „kartki z kalendarza”, czyli lirycznego Sancta Maria J. Schweitzera, które było jedną z pierwszych pieśni wykonywanych przez chór jeszcze w latach 60-tych ubiegłego wieku. Potem soprany zaśpiewały Veni consolator Damiana Stachowicza z solową partią trąbki w wyk. Grzegorza Przybyły. Kolejnymi pozycjami były: chorał z kantaty 147 J. S. Bacha, pierwszy chór i aria Er weidet seine Herde z Mesjasza G. F. Haendla, Psalm 117 G. Ph. Telemanna, Salus et Gloria J. Haydna, Agnus Dei z Mszy „Koronacyjnej” W. A. Mozarta i na zakończenie – po raz pierwszy w Imielinie – Te Deum C-dur J. Haydna.

Solistami byli: Elżbieta Starczynowska – sopran, Joanna Wypich – alt, Ireneusz Starczynowski – tenor i Tomasz Ferdyniok – bas. Całość poprowadził Roman Jochymczyk.

Chyba zrobiliśmy dobre wrażenie, bo licznie zgromadzeni słuchacze nagrodzili nas owacją na stojąco. Po gratulacjach ze strony ks. proboszcza, burmistrza i przewodniczącej Rady Miasta zaśpiewaliśmy jeszcze nieśmiertelne Alleluja z Mesjasza Haendla. Władze miasta wręczyły wszystkim chórzystom po symbolicznej róży i okolicznościowej filiżance, a specjalnie zostali uhonorowani najstarsi członkowie zespołu którzy z „Harfą” śpiewają okrągłe 50 lat: Franciszek Nowak, Józef Siupka i Bernard Stolorz.

Potem była okazja spokojnie porozmawiać przy kawie z zaproszonymi gośćmi, na gorąco „zrecenzować” koncert i …snuć plany na przyszłość. Jubileusz jubileuszem, ale przed nami następne zadania. Być może w czerwcu 2012 roku nagramy kolejną płytę, a w grudniu pojedziemy z koncertami kolędowymi do Niemiec – tym razem w bawarskie Alpy.

Oby tylko sił, głosu i zapału starczyło, o co …Módlmy się śpiewając i modląc się śpiewajmy  (Św. Augustyn)

Dodaj komentarz