„Harfa” na Wawelu – 15.03.2024

W piątek, 15 marca 2024 roku o godz. 16:30 chór „Harfa” kościoła M.B. Szkaplerznej w Imielinie śpiewał podczas uroczystej Mszy Św. w Katedrze Wawelskiej, którą w otoczeniu kilkunastu kapłanów celebrował ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Jednym z koncelebransów był Prałat Zakonu Maltańskiego JE Msgr. Luis Manuel Cuña Ramos. Msza była bowiem odprawiana w intencji Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego z okazji odbywającej się w Krakowie XXX-tej Międzynarodowej Konferencji tej organizacji, której pełna nazwa brzmi: „Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, Rodos i z Malty”. Została założona w 1048 roku i jest to z pewnością najstarsza, licząca prawie 1000 lat organizacja charytatywna na świecie.

Zakon wywodzi się bezpośrednio ze średniowiecznych bractw i zakonów rycerskich, powstałych na Bliskim Wschodzie w okresie pierwszych wypraw krzyżowych. Odegrał znaczącą rolę w historii Europy, głównie ze względu na swój istotny niegdyś potencjał militarny i znakomitą flotę wojenną. Joannici położyli także olbrzymie zasługi w dziele organizacji ochrony zdrowia i prowadzenia pierwszych średniowiecznych szpitali na kontynencie europejskim.

Zakon Maltański uznawany jest przez szereg państw za suwerenny podmiot prawa międzynarodowego. Jest sygnatariuszem umów międzypaństwowych, utrzymuje stosunki dyplomatyczne, bierze udział w konferencjach międzynarodowych, jest obserwatorem w różnych organizacjach (ONZ, UNESCO, UNICEF), ma własne godła, insygnia, a nawet samochodowe tablice rejestracyjne. Działa charytatywnie w kilkudziesięciu krajach – także w Polsce, prowadzi szpitale, centra medyczne, ambulatoria, domy pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz hospicja dla nieuleczalnie chorych.

Na wawelskiej Mszy Św. obecnych było 150 przedstawicieli Zakonu dosłownie z całego świata (m.in. Australia, Hong-Kong, Singapur, Ameryka etc.) na czele z Księciem i Wielkim Mistrzem Fra’Johnem Dunlapem. Obecni byli także Wielki Kanclerz i Wielki Szpitalnik Zakonu. O dyplomatycznej randze całego wydarzenia świadczy fakt, że wymienieni wyżej dostojnicy zostali poprzedniego dnia (14.03) przyjęci w Warszawie z wszelkimi honorami przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Dodajmy, że członkiem Zakonu Maltańskiego jest wieloletni współpracownik imielińskiego chóru „Harfa”, znakomity organista, akompaniator i dyrygent Przemysław Salamoński.

W Katedrze Wawelskiej wykonaliśmy następujące utwory: Missę brevis A-dur Romana Jochymczyka, O Głowo uwieńczona J. S. Bacha, Nad kalwaryjskiej góry szczytem G. Neumarka, Ave verum E. Elgara oraz In Monte Olivetti J. B. Martiniego. Śpiewaliśmy w składzie 30-osobowym.

Chór HARFA z Imielina na Wawelu w Krakowie