Życzenia dla chórzystów i ich rodzin

święta Cecylia

Z okazji święta św. Cecylii patronki chórzystów składamy najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich zaangażowanych w śpiewanie oraz ich rodzin. Niech dobry Bóg chroni Was od złego, prowadzi w poprzez życie i pozwala Wam głosić Jego chwałę poprzez śpiew.

„Kto śpiewa dwa razy się modli”

Niech te słowa prowadzą Was w waszym propagowaniu i upiększaniu muzyki.